2.2.08

Και είχα πάντα την απορία...

γιατί η ψυχή συνεχίζει να θυμάται ακόμα κι όταν το μυαλό έχει ξαχάσει;