16.6.06

Δε νοσταλγώ

Δε νοσταλγώ εσένα
Την αίσθηση της συντροφιάς μας νοσταλγώ
Τα μαλλιά σου να μυρίζουν μόσχο στο μαξιλάρι μου
Τα μάτια σου να με κοιτάζουν εξεταστικά
Τ' αεικίνητά σου χέρια

Δε νοσταλγώ εσένα
Τον πόνο, την αναμονή, τη θλίψη
Την πεθυμιά σου νοσταλγώ
Τους ήχους, και τις γεύσεις, και τα χρώματα
Τους αναστεναγμούς
Που ερμήνευαν
Σε θέλω
Που ερμηνεύαν
Ευτυχώ
Εδώ
Και
Τώρα