« Αρχική σελίδα

Fragmentum

Κι ήταν, λέει, ν' ανοιχτούμε στο πέλαγος
με πυροφάνι
τη νύχτα τ' Αϊ Γιαννιού
και στην κουπαστή να κοιμηθούμε
κάτω απ' ουρανό αφέγγαρο
και το χάραμα να ξυπνούσαμε
στα βάθη του ωκεανού
νέοι κι ελεύθεροι.