« Αρχική σελίδα | Δώδεκα χρόνια μετά » | Η Στοά » | Fragmentum »

Κύριος επί υδάτων πολλώνΚολάζ
Ψαλμοί, 28